Geschiedenis Fanfare Sint Cecilia Doenrade

Oprichting en beginjaren

Fanfare St. Cecilia  Doenrade  werd opgericht in 1919. De Doenraadse fanfare is ontstaan uit het initiatief van het driemanschap dhr. Christiaan Mertens, dhr. Arnold Hendrikx en dhr. Jos. Arets. In het café van dhr. Arnold Hendrikx besloten zij in 1919 in Doenrade een muziekgezelschap op te richten. Bij de oprichtingsvergadering meldden zich 70 aspirant leden. Om instrumenten te kunnen kopen, vroeg men het toen formidabele bedrag van hfl 50,- inschrijfgeld. Een rondgang door het dorp bracht hfl 2000,-  op. Voor de eer en het aanzien van Doenrade had de dorpsgemeenschap heel wat over en het jonge korps stelde hen niet teleur. Onder voorzitterschap van dhr. Vincent Diederen en onder leiding van dhr. Arnold Hendrikx leerden ze noten lezen en spelen. Al in 1921 waagde de fanfare zich aan haar eerste concours in Terwinselen en eindigde op de tweede plaats. Vele successen zouden volgen.

In 1923 werd een nieuwe dirigent aangesteld in de persoon van Henri Henssen, uit Puth-Schinnen. Hij was tevens als dirigent verbonden aan de koninklijke fanfare St. Caecilia Puth. In 1930 kwam de fanfare onder zijn leiding op een concours in Beek bij Nijmegen uit in de eerste afdeling. Men behaalde een eerste prijs met lof der jury en de directeursprijs. Redenen te over voor een groot feest in Doenrade. De fanfare werd onder grote belangstelling in het dorp ontvangen met ‘kamerschoten’ en een optocht waaraan diverse ruiters, schoolkinderen op de fiets en ook enkele zusterverenigingen waaronder schutterij Sint Michaël, de schutterij van Wintraak en de fanfare van Puth  deelnamen. In 1934 werd een vergelijkbaar succes geboekt op een concours in Amersfoort. Wederom volgde een dorpsfeest om het succes te vieren.

Helaas is veel informatie uit de eerste 40 verenigingsjaren verloren gegaan, maar uit overlevering en uit enige aantekeningen van oud-secretarissen en oude krantenartikelen die bewaard zijn gebleven valt op te maken dat in dit grijze verleden ook al veel aandacht werd besteed aan de sfeer binnen het korps. Kienavonden, toepconcoursen, bonte avonden, toneel, uitstapjes naar bijvoorbeeld het Evoluon in Eindhoven èn muziekwedstrijden of uitvoeringen stonden veelvuldig op het programma van de vereniging. Ook organiseerde men regelmatig toneelavonden, muziekfeesten en solisten of voordrachten- en duettenwedstrijden.

De jaren veertig en vijftig: gestage uitbouw van de vereniging

In de oorlogsjaren werd de fanfare evenals het verenigingsleven in de omliggende dorpen in een ruststand gedwongen. Na de oorlog pakte men de draad echter snel weer op. In 1947 was dirigent Henssen ruim vijfentwintig jaar als dirigent aan de vereniging verbonden. Om dit heugelijk feit te vieren werd een feest georganiseerd. In het jaar 1948 nam Doenradenaar dhr. Theo Heunen de dirigeerstok van dirigent Henssen over bij de fanfare. Door zijn muzikaliteit was dirigent Heunen in 1959 in staat het korps naar een succesvolle deelname aan een bondsconcours  in Schinnen te leiden. In de eerste afdeling behaalde men een 1e prijs met 283.5 punten.  Begin van de jaren 50 kwam het korps ook in het bezit van haar eerste vorm van uniformering. Buiten het tot dan toe gangbare ‘zondagse pak’ droegen de fanfareleden een uniformpet. In de jaren vijftig was het voorzitterschap in handen van dhr. H. Offermans. In 1954 werd een volledig vernieuwd instrumentarium ingezegend. De vereniging van toen kende haar verplichtingen binnen de gemeenschap maar schroomde niet om de Doenraadse muzikaliteit buiten de dorpsgrenzen uit te dragen. Zo vertrok de fanfare op 30 juni 1956 naar Rüppurr in de buurt van Karlsruhe voor haar eerste (buitenlandse) concertreis. Toeval of niet, Gemengd koor Crescendo vertrok diezelfde zaterdagmorgen naar Daxlanden, eveneens in de buurt van Karlsruhe op zo’n 15 km van de plek waar de fanfare was neergestreken. Tijdens het 40-jarig jubileum van de fanfare in 1959 werd door de Doenraadse gemeenschap een nieuw vaandel aangeboden. In 1961 namen enkele fanfareleden het initiatief tot oprichting van kapel ‘De Kaafbloazers’.

De jaren zestig, zeventig en tachtig: muzikale bloei

In 1962 droeg dirigent Heunen de dirigeerstok over aan dhr. N. Muijtjens uit Nuth. Onder leiding van deze dirigent groeide de fanfare verder. Door zijn gedreven aanpak bleef dirigent Muijtjens gedurende vele jaren een gerespecteerd dirigent bij de vereniging. Begin jaren zestig was dhr. J.H.J. Thijssen korte tijd voorzitter van de fanfare als opvolger van dhr. P.H. Offermans. Tevens werd in 1964 Mr. Nic Beckers uit Sittard benoemd tot beschermheer van de fanfare. Hij overleed echter in het jaar van zijn benoeming, waarna dhr. Joseph Feijts in 1964 werd geïnstalleerd als nieuwe beschermheer.

In 1964 konden de muzikanten door inspanningen van velen ook gehuld worden in de eerste echte uniformen. In 1963 nam de fanfare deel aan een concours in Loosdrecht waar onder leiding van dirigent Muijtjens een verdienstelijke eerste prijs werd behaald met 292 punten in de eerste afdeling. In 1964 nam men deel aan een bondsconcours te Eijsden waar wederom in de eerste afdeling 275 punten werden behaald. Nog datzelfde jaar gevolgd door deelname aan een bondsconcours in Heythuysen waar de vereniging met 297 punten promoveerde naar de afdeling uitmuntendheid.  

Midden jaren zestig werd dhr. Jos Otermans gekozen tot voorzitter van de fanfare. Zijn voorzitterschap zou een lange periode van verdere uitbouw en (muzikale) bloei van de vereniging inluiden. In de jaren zeventig volgde de fanfare het pad verder omhoog. Door deelname aan het bondsconcours te Nieuwstadt in 1973 werd een promotie naar de ere-afdeling behaald. In 10 jaar tijd was het dirigent Nic Muijtjens gelukt om 5 maal met de fanfare aan een concours deel te nemen en daarbij 2 maal te promoveren. In 1978 nam de fanfare voor het eerst in haar bestaan deel in de ere-afdeling tijdens een concours in Vught en behaalde wederom onder leiding van Nic Muijtjens een mooie eerste prijs met 294,5 punten.

In 1974 werd tevens een start gemaakt met de organisatie van een jaarlijkse Luikse markt, die later onder de naam jaarmarkt ‘Onder de Poorten’ werd voortgezet. In 1978 werd dhr. Jo Otermans als zoon van de voorzitter en als spelend lid gekozen tot bestuurslid. In 1985 werd hij tot voorzitter van de fanfare gekozen als opvolger van zijn vader die zich ruim twintig jaar onvermoeid en vol overgave had ingespannen voor ‘zijn’ fanfare. Jo volgde dit goede voorbeeld gedurende een net zo lange periode. In 1982 speelde de fanfare tijdens het bondsconcours in Schinveld in de ere-afdeling 293 punten bij elkaar. In 1985 besloot dirigent Nic Muijtjens te stoppen. Hij was ruim 23 jaar als dirigent verbonden aan de fanfare. Het dirigentschap werd tijdelijk waargenomen door onderdirigent Math Diederen, maar als snel werd dhr. René Pisters aangesteld als nieuwe dirigent. Onder zijn leiding werd op hoog niveau muziek gemaakt. Men behaalde in 1987 op het bondsconcours te Venlo een eerste prijs met 297 punten in de ere-afdeling. In 1991 werd dit andermaal herhaald tijdens het bondsconcours in Maasbracht waar 290,5 punten werden behaald. In 1989 werd de vereniging bij gelegenheid van haar 70-jarig jubileum in het nieuw gestoken.

De jaren negentig tot heden: verjonging, revitalisering en samenwerking

Begin 1991 verloor de vereniging haar beschermheer, dhr. Joseph Feijts, maar reeds in 1992 werd dhr. René Dormans als opvolger benoemd. Op zijn initiatief werd in datzelfde jaar een Çlub van Honderd’ opgericht. Ook kwam de gewenste ruimte om te werken aan instroom van nieuwe leden. Daartoe werd vanaf 1992 gefaseerd een opleiding “nieuwe stijl” ingevoerd met een team professionele muziekdocenten. Ook was in de jaren negentig een Jeugdensemble actief. Jammer genoeg bleek het moeilijk om het hoge muzikale niveau, dat tot dan toe was gecontinueerd op peil te houden. Mede door de verjonging van het korps moest men besluiten om enkele stappen terug te doen. Desalniettemin kende het korps onder leiding van de achtereenvolgende dirigenten Rafaël Coenen, Sandro Moretti en Louis Hensgens muzikale hoogtepunten, zoals twee concertreizen naar Korlingen en een reis naar Ieper.

In 2001 kwam het korps onder leiding te staan van dirigent Ralf Jacobs, afkomstig uit Ulestraten. In 2003 werd een start gemaakt met een revitalisering van de fanfare. Er werd een bestuurlijke verjonging doorgevoerd. Na bijna 19 jaar nam dhr. Jo Otermans afscheid van zijn voorzittersfunctie waarna hij op 16 november 2003 werd benoemd tot Erevoorzitter. Twan Schevers werd in 2003 tot voorzitter verkozen. Niet alleen het bestuur onderging een verjonging ook binnen de gelederen van de vereniging vond een sterke aanwas van jeugdige muzikanten plaats. Met enthousiasme en een positieve frisse uitstraling werd gewerkt aan de verdere uitbouw en verhoging van de (muzikale) kwaliteit. Sinds 2003 organiseerde de fanfare regelmatig Music Nights waarbij het plezier voor zowel de muzikanten als toehoorders voorop stond.

In 2007 en 2008 kon Fanfare Sint Cecilia laten zien en horen waartoe een muziekvereniging uit een klein dorp in staat is. Tijdens het Bondsconcours 2007 van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen te Roermond behaalde de fanfare o.l.v. Ralf Jacobs in de 5de divisie, het Limburgs Kampioenschap en een promotie naar de 4de divisie. Met dit resultaat werd ook deelname aan de Nationale Kampioenswedstrijd Fanfare te Arnhem afgedwongen. Op 8 maart 2008 wist de fanfare in de concertzaal Musis Sacrum te Arnhem beslag te leggen op de titel Nederlands kampioen 5de divisie sectie Fanfare. Het succes werd gevierd met een mis die werd opgeluisterd door Gemengd koor Crescendo en een drukbezochte receptie. Tijdens het kasteelconcert later dat jaar op kasteel Doenrade werd door een vertegenwoordiger van de FKM de groene kampioenswimpel aan het vaandel bevestigd.

In 2009 werd bij gelegenheid van het 90 jarig jubileum een feestweekend georganiseerd. Tevens was er weer een uniformen fonds actief en werd de fanfare andermaal in het nieuw gestoken. In 2011 nam fanfare St. Cecilia Doenrade voor de laatste keer in haar bestaan deel aan een LBM Bondsconcours. Uitkomend in de 4de divisie werd met een puntentotaal van 88,33 punten beslag gelegd op de titel Limburgs kampioen 4de divisie en tevens werd promotie afgedwongen naar de 3de divisie.  

Het 95-jarig bestaan van de fanfare in 2014 werd gevierd met een feestweekend bij kasteel Doenrade, waarvoor een gelegenheidsorkest werd samengesteld van muzikanten uit diverse omliggende dorpen waaronder Schinveld, Bingelrade, Merkelbeek, Jabeek en Doenrade. Onder leiding van de eminente dirigent Alex Schillings werd een concertprogramma in de buitenlucht verzorgd. Vanaf 2014 begon de fanfare intensief samen te werken met de koninklijke fanfare Sint Caecilia Jabeek. Onder leiding van dirigent Jhon Willems werden beide verenigingen langzaam maar zeker samengevoegd tot een orkest en werden ook alle repetities en uitvoeringen gezamenlijk gedaan. Samen met de fanfare van Jabeek werden twee succesvolle concertreizen ondernomen naar Wiesbaden en Bad Mariënberg. Een ander hoogtepunt onder leiding van dirigent Jhon Willems was het optreden in de stadschouwburg in Sittard in een duo-concert met de Philharmonie Zuid-Nederland. In deze uitwisseling met dit professionele symphonieorkest, hadden de fanfares de eer om de solohoornist van de Philharmonie te mogen begeleiden tijdens de hoornsolo ‘Villanelle’. Tevens mocht dirigent Jhon Willems het symfonieorkest dirigeren tijdens een van de uitgevoerde werken. In 2019 werd het 100-jarig bestaan van fanfare Sint Cecilia Doenrade gevierd met een receptie in Gasterie Dobbelstein te Doenrade, gevolgd door een feestavond met medewerking van blaaskapel ‘de Beekdaeler’. In de coronajaren 2020 en 2021 konden maar weinig activiteiten doorgang vinden. Wel werd dhr. Stan Beckers aangesteld als nieuwe dirigent. Vanaf 2022 kon de muzikale draad gelukkig weer worden opgepakt en konden de jaarlijkse platzconcerten in de dorpskernen van Jabeek en Doenrade weer plaatsvinden. Eind 2022 werd tijdens een algemene ledenvergadering besloten om tot een definitieve fusie over te gaan tussen de fanfares van Jabeek en Doenrade. Na ruim 9 jaar samenwerking werd per 1 januari 2023 de nieuwe vereniging Koninklijke Fanfare Sint Caecilia Jabeek-Doenrade een feit.

Voorzitters:

Vincent Diederen
Leo Olieslagers
Hub Offermans
J.H.J. Thijssen
Jo Otermans
Twan Schevers
Wim Trost

Dirigenten:

Arnold Hendrikx        1919-1922      1921 1e concours Terwinselen

Henri Henssen           1922-1949      1930 Beek-Nijmegen 1e en directeursprijs 1e afdeling

Theo Heunen              1949-1962     

Nic. Muijtjens              1962-1982      1973: 1e prijs en promotie naar Ere afdeling

Rene Pisters                1982-1991      diverse concoursen Ere afdeling

Raphael Coenen        1991-1997       

Sandro Morretti         1997-1999      

Louis Hensgens         1999-2001      Uitmuntendheid

Ralf Jacobs                 2001-2014      2002: 2e prijs 1e afdeling, 2007: 1e prijs en promotie naar 4de divisie, kampioen 5e divisie, 2008: Nederlands kampioen 5e divisie, 2011: 1e prijs en promotie naar 3e divisie, Limburgs kampioen 4e divisie

 

Voorzitters:

Vincent Diederen
Leo Olieslagers
Hub Offermans
J.H.J. Thijssen
Jo Otermans
Twan Schevers
Wim Trost

Dirigenten:

Arnold Hendrikx       
1919-1922      
1921 1e concours Terwinselen

Henri Henssen          
1922-1949      
1930 Beek-Nijmegen 1e en directeursprijs 1e afdeling

Theo Heunen              
1949-1962     

Nic. Muijtjens              
1962-1982      
1973: 1e prijs en promotie naar Ere afdeling

Rene Pisters                
1982-1991      
diverse concoursen Ere afdeling

Raphael Coenen       
1991-1997       

Sandro Morretti        
1997-1999      

Louis Hensgens       
 1999-2001      Uitmuntendheid

Ralf Jacobs                 
2001-2014      
2002: 2e prijs 1e afdeling, 2007: 1e prijs en promotie naar 4de divisie, kampioen 5e divisie, 2008: Nederlands kampioen 5e divisie, 2011: 1e prijs en promotie naar 3e divisie, Limburgs kampioen 4e divisie

 

Je wachtwoord vergeten?

Voer je gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zult een link via e-mail ontvangen om een nieuw wachtwoord aan te maken.

Inloggen

Ben je lid van de fanfare? Registreer je dan hier voor het ledengedeelte.

  • Minimum lengte van 8 karakters.

Uitloggen